25 jaar koor Kwadrant

Kwadrant is een gezellig vrouwenkoor dat in 1995 is ontstaan toen een aantal vriendinnen het leuk vond om af en toe wat samen te zingen. Een van deze vrouwen was Gerda Weigand, zij is sinds dat jaar tot 2011 de bevlogen dirigent geweest van dit groepje vrouwen dat uiteindelijk uitgroeide tot een echt vrouwenkoor. En toen het voor Gerda tijd werd om te stoppen hebben we verder kunnen zingen met onze enthousiaste dirigent Nardi Strijbos. Sinds september 2019 worden we begeleid door de altijd bevlogen Klaas van der Hoeven.

De naam ”Kwadrant” komt uit de bijbel. In het evangelie van Markus wordt geschreven over een arme weduwe die twee koperstukjes in de offerkist deed. Dat was alles wat zij had! Deze hoeveelheid was net zoveel als een kwadrant. Wij willen als koor, net als deze vrouw, alles geven wat we hebben, onze stem, onze talenten, ons enthousiasme…

Dit enthousiasme heeft ons al op veel verschillende plaatsen gebracht. Van een kerkelijke inzegening van een huwelijk tot zingen in een hospice. Van een zelfgeorganiseerde praise-avond tot het meedoen aan een projectkoor voor een kerstconcert van Hour of Power. Van kerstmarkt tot meezingen in een gevangenis-kerkdienst. Deelname aan een kerstevent waar we stonden te zingen naast een stal. Een paar kerstconcerten met het Cicadakoor uit Warnsveld in de prachtige Martinuskerk, een concert samen met een studentenorkest. En Pasen 2014 hebben we samen met dramagroep LEV! een Passie uitgevoerd. Kortom: we hebben in de loop der jaren heel diverse optredens mogen verzorgen en ervaren dat zingen tot eer van God overal mogelijk is.

Wat we ook belangrijk vinden is de onderlinge band. We besteden hier bijvoorbeeld aandacht aan als we onze repetities met gebed beginnen. En af en toe wordt er daarvoor een ‘koorzaterdag’ georganiseerd, zoals in november 2013 waar we een workshop kregen van Martin Brand.

En als er ergens feest is zijn we graag van de partij! Zo hebben we wel gezongen op bijvoorbeeld huwelijksjubilea van de leden. Of na een verhuizing nog een laatste bezoek inclusief een lied.. Of als er een babytje geboren wordt bij een van onze leden (of dirigent): dan zingen we samen de ouders en het kindje een zegen toe.

Zo is er in de afgelopen (bijna) 20 jaar veel op het pad gekomen van ons vrouwenkoor. En we hebben nog genoeg mooie plannen: We blijven zingen!!

In ons fotoboek https://gospelkoorkwadrant.nl/foto-album/ vind je nog meer foto’s: een mooie impressie van alle Kwadrant-jaren.