lid worden

Je bent altijd welkom om bij Kwadrant te komen zingen. Kom gerust eens 2 repetitie-avonden vrijblijvend kijken, luisteren, zingen en ervaren of ons koor bij je past. Als je wilt kun je gewoon langs komen op een maandagavond, maar je kunt ook even bellen van te voren met Corina 06-58916913 of Andrea 06-16001903.

Ons koor repeteert elke maandagavond (behalve schoolvakanties), kijk voor de repetitielocatie op de nieuwspagina https://gospelkoorkwadrant.nl/nieuws/ van deze site. De repetitie duurt van 20.00 -22.00 uur. Neem je eigen koffie- of theebeker mee ..

De zangeressen zijn verdeeld over 4 stemgroepen: sopranen, hoge mezzo’s, lage mezzo’s en alten. Je mag zelf je voorkeur voor een stemgroep aangeven maar de dirigent kan dit ook bepalen door een stemtest.

We treden een aantal keren per jaar op, het kan voorkomen dat we mee doen met een kerkdienst op een zondag. Dit willen we beperken tot ca 3 x per jaar. De leden van ons koor zijn lid van allerlei verschillende kerkgenootschappen, wat dat betreft zijn alle vrouwen welkom! Wat we belangrijk vinden is dat we de boodschap van Gods liefde vanuit ons hart kunnen zingen, daarom willen we wel graag dat je achter de Bijbelse boodschap kunt staan.

De contributie bedraagt 180 € per jaar. Dit kan per maand, kwartaal, half jaar of jaar overgemaakt worden in overleg met de penningmeester. Het koorjaar loopt van september tot en met juni. Het hele bedrag ineens mag natuurlijk ook, dan liefst in september. Graag aan de penningmeester laten weten op welke manier je je contributie over gaat maken. Je kunt dit doen op de rekening van het koor NL12RABO0300688490, onder vermelding van A.J. van der Ster-Lieftink, Kwadrant.