over Kwadrant

Iedere maandagavond vinden we elkaar: zo’n 20 verschillende vrouwen uit Zutphen en omgeving met verschillende stemmen, leeftijden en kerkelijke achtergrond. Om lekker te zingen, elkaar te ontmoeten èn te werken aan een steeds vernieuwend repertoire; vocale muziek die varieert van gospel- en praise-liederen tot nieuwe arrangementen. Soms swingend en vlot en soms stijlvol of licht-klassiek, drie- of vierstemmig zowel met pianobegeleiding als a-capella.

Naast onze passie voor zingen delen we vooral ons geloof in God. We willen graag getuigen van ons geloof omdat we weten dat we gered zijn door het bloed van onze Heer Jezus Christus. Onze grondslag ligt in de bijbel als het enige en betrouwbare woord van God.

De leden komen uit verschillende kerken en gemeenschappen uit Zutphen en omgeving. En dit is ook de kracht van het koor: we voelen ons, hoe verschillend we ook zijn en wat ook onze ‘kerkelijke roots’ zijn, één. Eén in Christus Jezus onze Verlosser. We starten onze repetities ook altijd met gebed omdat we willen zingen tot eer van God.

Onze optredens kunnen zowel geloofsondersteunend als evangeliserend zijn.

We zijn blij dat we sinds september 2019 met Klaas v.d. Hoeven een fijne, enthousiaste dirigent hebben gevonden! Wil je ons begeleiden op de piano? Je bent van harte welkom!

Wij zijn altijd blij als we nieuwe vrouwen mogen verwelkomen in ons koor. Er is altijd plaats voor meer zingende zusters! Belangstellenden zijn altijd van harte welkom om te zien, luisteren en ervaren of ons koor iets voor ze is. We oefenen vrijwel iedere maandagavond van 20.00 tot 22.00 uur. Kijk op de voorpagina van deze site waar we repeteren. https://gospelkoorkwadrant.nl/